prydnadsgras.jpg

Prydnadsgräs

Växter på frammarsch är prydnadsgräs av olika slag. Något större sortiment hittar man, trots detta, bara i den…

nymphaea-rodblommig-nackros.jpg

Växter i och vid vatten

Näckrosen, en mångbesjungen skönhet, drottningen bland vattenväxter. Det räcker med att nämna de världsberömda…

rhododendron-bladfallande-dvargart.jpg

Släntbuskar

Bland de bladfällande och småväxta rododendronarterna kan man utan vidare räkna camtschaticum till en av de allra…

fogvaxter.jpg

Fogväxter

Som fogväxt i kallmurar är taklöken, gärna arten på bilden, på sitt sätt oöverträffad och därför flitigt…

bergormrot.jpg

Marktäckande växter

Tänk om alla trädgårdsägare med avtäckta murar och stenparti visste vilken underbar växt denna bergormrot är,…

vartbjork.jpg

Storvuxna träd

Trädet blir 30-40 meter högt och är därför knappast lämpat för plantering i hemträdgården. Däremot fyller det…

rosenhagtorn.jpg

Småvuxna träd

Av trädgårdens små träd är det tveklöst rosenhagtornet det vanligaste. Trädet är harmoniskt uppbyggt,…

svensk-en.jpg

Träd med smalt växtsätt

Enar av den typ bilden visar finns det gott om som vildväxande. Växtsättet är jämnt och prydligt, som stor buske i…