Fogväxter

fogvaxter.jpg

Som fogväxt i kallmurar är taklöken, gärna arten på bilden, på sitt sätt oöverträffad och därför flitigt använd, tålig och lättodlad, som den är.

En annan växt på modet är Sedum, varav det finns ett stort antal arter och sorter att välja bland. Nytt är att använda fetknopp och fetblad som mycket ändamålsenlig och dekorativ takbeläggning och som marktäckare i stället för gräsmatta.

Fogar som kräver tätning kan uppstå på de mest skiftande ställen i trädgården, från mellanrummen i gatstensläggningen till springor i kallmuren och i stenpartiet. Ibland räcker det med jord eller torvmull, i andra fall måste det lämpliga växter till. Och – det måste vara uthålliga växter, som klarar både torka och tillfällig översvämning. Vissa växter måste också tåla att gå på.

*Acaena buchananii, blå taggpimpinell
*A. microphylla ‘Kupferteppich’, brun taggpimpinell
*Alyssum saxatile, praktstenört
*Arabis caucasica, fagertrav
Cerastium tomentosum, silverarv
*Cotula squalida, krypkotula
Cymbalaria muralis, mur-reva
*Dianthus deltoides, backnejlika
Geranium cinereum ‘Ballerina’, silvernäva
G. dalmaticum, dvärgnäva
G. himalayense, praktnäva
G. macrorrhizum, flocknäva
*Iberis sempervirens, vinteriberis
Leoniopodium alpinum, edelweiss
*Lewisia catyledon, brokig lewisia
*L. tweedyi, praktlewisia
*Pblox subulata, mossflox
*Palygala vayredae, Vår Herres strumpor
*Palyganum affine ‘Darjeeling Red’, bergormrot
*P. bistorta, stor ormrot
Potentilla fruticosa ‘Goidstar’ , tok
*Sagina.subulata, trampnarv
*S. subulata ‘Aurea’, gulbladig trampnarv
*Saxifraga cotyledon, fjällbrud
*Sedum acre, fetknopp
S. ewersii, mongoliskt fetblad
S. floriferum ‘Weihenstephaner Gold’, smaragdfetblad
*S. lydium, lydisk fetknopp
S. spurium ‘Album Superbum’, kaukasiskt fetblad
*Sempervivum tectarum, taklök
Sisyrinchium angustifalium, blå gräslilja
*Thymus serpyllum, backtimjan
Veronica prostrata, mattveronika
*Vinca minor, vintergröna

*…Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top