Kalkälskande växter

Crataegus-x-lavallei-glanshagtorn.jpg

Alkaliska, neutrala och sura jordar

Så snart våren har stabiliserat sig någorlunda och faran för sena frostnätter är över gör hagtornsblomningen sin entré. I skyar av vitt och rosenrött försöker dessa växter verkligen övertyga trädgårdsodlaren om att vackrare och mer användbara små träd eller stora buskar än hagtorn finns inte. En förutsättning för trivsel är en djup, kraftig och kalkrik jord.

Hagtorn är mest av allt en nordamerikansk växt. Om man i gamla världen räknar med ett knappt hundratal arter lär det i Nordamerika finnas minst ett halvt tusental. Beroende på vilka ämnen som markvätskan i en jord innehåller kan den reagera alkaliskt, neutralt eller surt. Måttet anges genom reaktionstalet, pH-värdet. Detta kan växla mellan O och 14 på den sk pH-skalan. Skalans mittpunkt, pH 7, betecknar neutralvärdet. Reagerar lösningen ifråga surt ligger pH-värdet under 7. Vid pH-värden över 7 är den alkalisk. De flesta jordar har en svagt sur reaktion, oftast mellan pH 6 och 7. Värden ned till 4 och upp till drygt 8 förekommer undantagsvis. De flesta växter trivs bäst i en neutral eller svagt sur jord, några är utpräglat kalkälskande, andra åter kräver särskilt sur jord och kallas därför surjordsväxter.

Det pH som markvätskan har kan också inverka på olika ämnens tillgänglighet för växten. Vid omkring pH 7 är exempelvis fosforn som mest åtkomlig. Järn och aluminium blir lösligast i sur jord.

Lövfällande träd och buskar

Acer, lönn, zon 1-5
Buddleja davidii, syrenbuddleja, zon 2
Carpinus betulus, avenbok, 2-3 beroende på art och sort
Ceanothus ‘Gloire de Versailles’, säckbuske, zon 1
Chaenomeles, rosenkvitten, zon 4
Cotinus coggygria, perukbuske, zon 3
Cotoneaster, oxbär, zon 1-8 beroende på art och sort
Crataegus, hagtorn, zon 3-7 beroende på art och sort
*Daphne eneorum, rosentibast, zon 6
Deutzia gracilis, bruddeutzia, zon 3
Fagus, bok, zon 4
Fraxinus, ask, zon 3-5 beroende på art och sort
Genista, ginst, zon 2-4 beroende på art och sort
*Ilex, järnek, zon 1-3 beroende på art och sort
Juglans, valnöt, zon 1-5 beroende på art och sort
Malus, apel, zon 3-6 beroende på art och sort
Phellodendron amurense, sibiriskt korkträd, zon 4
Philadelphus, schersmin, zon 4-6 beroende på art och sort
Potentilla fruticosa, ölandstok, zon 6-8 beroende på art och sort
Prunus avium, fågelbär, zon 4
Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk vingnöt, zon 3

Robinia, robinia, zon 1-3 beroende på art och sort
Sorbus aria, vitoxel, zon 5
Syringa, syren, zon 4-7 beroende på art och sort
Tilia tomentosa, silverlind, zon 5
Ulmus, alm, zon 2-5 beroende på art och sort

Barrväxter

*Chamaecyparis lauwsoniana, ädelcypress, zon 3
*Juniperus, en, zon 3-6 beroende på art och sort
*Picea omorika, serbisk gran, zon 6
*Pinus nigra, svart-tall, zon 4
*Taxus baccata, idegran, zon 3
*Thuja, tuja, zon 3-6 beroende på art och zon

Växter som rankar

Celastrus orbiculatus, japansk träd-dödare, zon 4
Clematis, klematis, zon 3-6 beroende på art och sort
Lonicera, kaprifol, zon 3-7 beroende på art och sort
Wisteria sinensis, blåregn, zon 2

Ormbunkar

Asplenium trichomanes, svartbräken
Dryopteris filix-mas, träjon
Phyllitis scolopendrium, hjort-tunga
Polystichum setiferurn, spetsbräken
Acanthus spinosus, taggakantus

Perenner

Achillea, röllika
Adonis vernalis, våradonis
Alyssum saxatiles, praktstenört
Anaphalis triplinervis, ull eternell
Armeria maritima, strandtrift
Aubrieta. x cultorum, aubrietia
*Bergenia cordifolia, hjärtbergenia
Doronicum, vårkrage, gemsrot
Draba, draba
Eryngium alpinum, alpmartorn
E. planum, rysk martorn
Erysimum helveticum, alpkårel
Gentiana acaulis, vårgentiana
G. septemfida var. lagodechiana, fransgentiana
Geranium cinereum ‘Ballerina’, silvernäva
Gypsophila paniculata, brudslöja
Helenium autumnala, solbrud
Helianthemum, solvända
Incarvillea delavayi, rosenincarvillea
Leoniopodium alpinum, edelweiss
Lilium regale, kungslilja
Paeonia lactiflora, luktpion
P. officinalis, bergspion
Papauer burseri, alp vallmo
Potentilla, fingerört
Salvia nemorosa, stäppsalvia
Saponaria ocymoides, liten såpnejlika
Saxifraga aizoon, silver bräcka
S. arendsii, rosenbräcka
S. cotyledon, fjällbrud
S. oppositifolia, purpur bräcka
Scabiosa caucasica, höstvädd
Sidalcea, trädgårdsmalva
*Thymus serpyllum, backtimjan
Verbascum chaixii, franskt kungsljus
Veronica spicata, axveronika

Ett- och tvååriga växter

Ageratum houstonianum, agera tum
Calendula officinalis, ringblomma
Callistephus chinensis, trädgårdsaster
Erysimum cheiri, lackviol, gyllenlack
Lavatera trimestris, sommarmalva
Limonium sinuatum, risp
Lobularia maritima, strandkrassing
Matthiola bicornis, grekisk lövkoja
Salvia horminum, broksalvia
Tagetes, tagetes
Xeranthemum annuum, pappersblomster
Zinnia elegans, zinnia

Lök- och knölväxter

Colchicum, tidlösa
Crocus, krokus
Cyclamen neapolitanum, höstcyklamen
Gladiolus, gladiolus
Muscari, pärlhyacint
Narcissus, påsklilja, pingstlilja
Scilla, blåstjärna
Tulipa, tulpan

* …Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top