Klättrande växter som inte behöver stöd

Euonymus-fortunei-klatterbenved.jpg

Att växten klättrar utan stöd betyder inte att den kan få fäste på vilket underlag som helst. Bäst är skrovliga ytor, gärna en stenmur. Putsade fasader fungerar för det mesta bra. På blank och hård metall, plastmaterial och lackerade ytor kan man däremot inte räkna med något lyckat resultat. Som framgår är urvalet inte särskilt stort för självklättrande växter.

*Euonymus fortunei ‘Sarcoxie’, klätterbenved, zon 3
*Hedera belix, murgröna, zon 3
Hydrangea petiolaris, klätterhortensia, zon 4
Parthenocissus quinquefolia ‘Engelmannii’, klättervildvin, zon 5
P. tricuspidata ‘Veitchii’, rådhusvin, zon 4

*…Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top