Rosor

ros-rosa-sommerwind.jpg

Ett ganska utbrett växtsätt gör att denna utomordentliga ros ibland av plantbutiken hänförs till det något dunkla begreppet marktäckande rosor, företrätt av klassiker som ‘Swany’ och ‘The Fairy’.

‘Sommerwind’ presenterades av rosförädlaren Kordes redan 1985. I Göteborg fick den snabbt namnet ”Göteborgsposten”. Sorten växer lika mycket på bredden som på höjden och bör kunna användas lite varstans i trädgården, som buske i olika sammanhang, i rabatten, i stenpartiet och som släntbuske.

Vad som gör ‘Sommerwind’ så enastående är friskheten, en egenskap som alla plantbutikens rosor borde ha. Det är dessutom en mycket vacker ros, blomningen varar mycket länge och den är även lämplig som snitt.

Rosor och rododendron, är två av plantbutikens många växtslag som lathunden vill ägna särskild uppmärksamhet åt. Det är rosornas indelning i grupper som buskrosor, rabattrosor etc, vilka klätter-rosor som blommar på årsskotten samt frågan om vilka rododendron det är som behåller grönskan om vintern respektive inte gör det, dvs är bladfällande.

Rosornas indelning, en knepig historia

Rosornas historia är inte särskilt enkel och rakt på. För lathundens del får det räcka med det mest omedelbara, som är grupperingen i plantbutiken. Vad är exempelvis en buskros, vad skiljer den från parkrosen, eller – är det samma ros, beroende på vem man frågar. Är det inte så att plantskolans och plantbutikens parkros i själva verket är en förklädd buskros, fastän större och starkare. I denna lathund anser vi det och kallar därför alla buskrosor för – buskrosor.

I äldre rosindelningar skiljde man på floribundarosor och polyantharosor, vilket säkert var riktigt bortsett från att en sådan gruppering bara krånglade till begreppen för alla utom experterna. Eftersom terosor och tehybrider sedan länge kallats storblommiga rabattrosor är det ganska logiskt att de övriga rabattrosorna enkelt och praktiskt kallas klasblommiga.

I begynnelsen var vildrosorna...

Riktigt nordiska vildrosor finns det inte många av, och särskilt inte i plantbutiken. Den mest förekommande är nyponrosen, Rosa canina, på svenska nyponros eller stenros. Trots alla goda egenskaper som den rosen har finns den dock inte att köpa utom på beställning.

Exempel på andra vildrosor är bergrosen, daggrosen, carolinarosen, dockrosen, finnrosen, glansrosen, hartsrosen, kanelrosen, mandarinrosen, pimpinellrosen, plommonrosen, vresrosen, äppelrosen. Kännetecknande för de uppräknade är den goda härdigheten, de rosafärgade enkla blommorna, nyponen på hösten, blomning bara en gång om året samt att busken inte fryser ned utan istället blir kraftigare för varje år. Vildrosen är alltid en buskros, eller parkros – om man envisas.

Buskrosor, klätterrosor, rabattrosor, marktäckande rosor

Förmodligen kan man, bortsett från resonemanget om parkrosorna, rent praktiskt samla trädgårdsrosorna i två stora grupper, buskrosor och rabattrosor. Bland buskrosorna återfinns i så fall klätterrosorna som i flera fall kan användas även som förträffliga buskrosor. Ett bra exempel är Rosa bourboniana ‘Zepherine Drouhin’. Rabattrosorna utgörs av klasblommiga och storblommiga till vilka även kan räknas de marktäckande rosorna, vars främsta egenskap skall vara att växa lågt och utbrett.

Buskrosor

Remonterande buskrosor

Man kan dela in buskrosorna i remonterande och inte remonterande. Ett mindre lyckat uttryck för remonterande är ständigt blommande. De flesta av de remonterande rosorna blommar nämligen inte ständigt utan i perioder, två till tre per säsong, med strö blommor däremellan.

Lägg även märke till att flera av de uppräknade remonterande buskrosorna har en klar rabattroskaraktär, bl.a. händer det att de fryser ned under vintern.

Här följer exempel på buskrosor som remonterar. De brukar presenteras under en särskild rubrik i plantbutikens prislista. Där finns dock sällan de remonterande botaniska eller gammaldagsrosorna med. De rubriceras i stället som – parkrosor.

Gruppen remonterande buskrosor omfattar även sådana som blommar i ett sträck hela sommaren. Flera av buskrosorna räknas som klätterrosor, vilket anges.

R. ‘Aloha’
Rosa hybrida bifera ‘Archiduchesse Elisabeth d’ Autriche’. Zon4
R. hybrida bifera. ‘Baronne Adolphe de Rotschild’. Zon 4
R. hybrida bifera ‘Baronne Prevost’. Zon 4
R. ‘Buisman’s Triumph’
R. hybrida bitera ‘Captain Hayward’. Zon 5
R. ‘Chinatown’, zon 4
R. ‘Buisman’s Triumph’
R. ‘Chinatown’. Zon 4
R. ‘Comte de Chambord’. Zon 6
R. ‘Coral Dawn’, klätter-ros, blommar hela sommaren. Zon 2
R. ‘Dirigent’
R. ‘Eden Rose’. Zon 3
R. ‘Empereur du Maroc’, zon 3
R. ‘Etude’ , klätter-ros, blommar hela sommaren. Zon 4
R. ‘Eye Paint’. Zon 4
R. ‘Feuerwerk’. Zon 4
R. hybrida bifera ‘Fisher Holmes’, zon 4
R. ‘Flammentanz’, klätter-ros, blommar hela sommaren. Zon 4
R. rugosa ‘F.J. Grootendorst’. Zon 5
R. pimpinellifolia ‘Frühlingsduft’. Zon 6
R. ‘Galway Bay’, klätter-ros, blommar hela sommaren
R. hybrida bitera ‘General Jacqueminot’, zon 5
R. ‘Gerbe Rose’, klätter-ros, blommar hela sommaren. Zon 4
R. moschata hybrida ‘Ghislaine de Feligonde’. Zon 4
R. noisettiana ‘Gloire de Dijon’, klätter-ros. Zon 3
R. ‘Golden Showers’, klätter-ros, blommar hela sommaren. Zon 2
R. ‘Golden Wings’. Zon 4
R. ‘Goldstern’, klätter-ros, blommar hela sommaren. Zon 2
R. ‘Grand Hotel’, klätter-ros, blommar hela sommaren. Zon 3
R. rugosa ‘Hansa’. Zon 7
R. ‘Händel’, klätter-ros, blommar hela sommaren. Zon 3
R. ‘Jacques Cartier’
R. bourboniana ‘Kathleen Harrop’, blommar hela sommaren. Zon 4
R. ‘Lichterloh’
R. ‘Lichtkönigen Lucia’. Zon 5
R. ‘Louise Odier’, zon 5
R. noisettiana ‘Mme Alfred Carriere’, klätter-ros. Zon 4
R. bourboniana ‘Mme Isaac Pereire’, blommar hela sommaren. Zon 3
R. bourboniana ‘Mme Pierre Oger’, blommar hela sommaren. Zon 3
R. moschata hybrida ‘Mozart’. Zon 4
R. ‘Märchenland’. Zon 3
R. mayesii ‘Nevada’. Zon 5
R. ‘New Dawn’, klätter-ros, blommar hela sommaren. Zon 4
R. ‘Paul’s Scarlet Climber, klätterros, blommar hela sommaren. Zon 4
R. rugosa ‘Pink Grootendorst’. Zon 5
R. ‘Prairie Dawn’. Zon 6
R. ‘Purity’ , klätter-ros, blommar hela sommaren. Zon 3
R. bourboniana ‘Reine Victoria’, blommar hela sommaren. Zon 4
R. ‘Robusta’, zon 5
R. ‘Romance’, zon 4
R. damaseena ‘Rose de Resht’, blommar hela sommaren. Zon 4
R. centifoiia ‘Sal et’, zon 6
R. ‘Sangerhausen’
R. ‘Schneewittchen’. Zon 3
R. ‘Shalom’
R. bourboniana ‘Souvenir de la Malmaison’, blommar hela sommaren. Zon 4
R. spinosissima ‘StanweIl Perpetual’, zon 6
R. ‘Sympathie’. Zon 2
R. ‘Vilhelm’
R. ‘WesterIand’
R. bourboniana ‘Zepherine Drouhin, busk- och klätterros. Zon 4

Icke remonterande buskrosor

R. rugosa ‘Agnes’, zon 7
R. ‘American Pillar, klätter-ros, zon 3
R. gallica ‘Belle de Crecy’
R. foetida ‘Bicolor’, kapucinros. Zon 6
R. bourboniana ‘Boule de Neige’. Zon 3
R. carolina, carolinaros. Zon 6
R. alba ‘Celeste’. Zon 5
R. damaseena ‘Celsiana’. Zon 4
R. gallica ‘Cardinal de Richelieu’
R. gallica. ‘Complicata’. Zon 5
R. gallica. ‘Comtesse de Lacépède’. Zon 4
R. rugosa ‘Dagmar Haastrup’. Zon 6
R. nitida ‘Defender’ , dockros. Zon 6
R. ‘Dorothy Perkins’, klätter-ros och god marktäckare. Zon 3
R. alba ‘Dronningen av Danmark’. Zon 5
S. francofurtana ‘Francfort’, Valamoros. Denna ros kallas helt felaktigt Rosa gallica ‘Splendens’. Att det inte är en gallicaros syns på långt håll. Zon 5
T. glauca, (R. rubrifolia), daggros, zon 7
R. bourboniana ‘Gruss an Teplitz’. Zon 3
R. rugosa ‘Göteborg’
R. helenae, honungsros och klätter-ros. Zon 3
R. hugonis, kinesisk gulros. Zon 4
R. damaseena ‘Leda’. Zon 4
R. damaseena ‘Madame Hardy’. zon 4
R. alba ‘Maiden’s Blush’, jungfruros. Zon 7
R. alba ‘Mme Plantier’ . Zon 5
R. rubiginosa ‘Magnifica’, äppleros. Zon 5
R. foetida ‘Persian Yellow’, persisk gulros. Zon 7
R. beggeriana ‘Polstjärnan’, klätterros, rik men kortvarig blomning. Zon 6
R. alba ‘Princesse de Lamballe’. Zon 6
R. rubiginosa, äppleros, zon 5
R. rugosa ‘Robusta’. Zon 5
R. gallica ‘Scharlachglut’, provinsros. Zon 4
R. gallica ‘Tuscany’
R. arvensis ‘Venusta Pendula’, klätter-ros
R. gallica ‘Versicolor’, (‘Rosa Mundi’), polkagrisros. Zon 6

Klätter-rosor som blommar på årsskotten

Rosa ‘Blaze’
R.’Coral Dawn’
R.’Etude’
R.’Golden Showers’
R.’Grand Hotel’
R.’New Dawn’
R.’Sympathie’

Rabattrosor

Alla rabattrosor blommar länge, i ett sträck. Därför kan de inte anses vara remonterande i detta ords strängaste bemärkelse, dvs blomma i omgångar som många buskrosor gör.

Klasblommiga rabattrosor

Som klasblommiga räknas floribunda- och polyantharosor.

Rosa’ Alain’, zon 6
R. ‘Allgold’, zon 3
R. ‘Allotria’, zon 4
R. ‘Amsterdam’, zon 5
R. ‘Astrid Lindgren’, zon 4
R. ‘Bella Rosa’, zon 4
R. ‘Betty Prior’, zon 3
R. ‘Bonica’ , zon 5
R. ‘Dronning Margrete’ , zon 4
R. ‘Edelweiss’, Zon 4
R. ‘Europeana’ , zon 6
R. ‘Friesia’ , zon 3
R. ‘H C Andersen’
R. ‘Heidekind’
R. ‘Irene av Danmark’
R. ‘Josef Guy’, zon 5
R. ‘Lill Lindfors’ (‘Egeskov’), zon 5
R. ‘Lilli Marleen’
R. ‘Montana’ , zon 4
R. ‘Nirvana/Gunnels ros’, zon 4
R. ‘Orange Triumph’, zon 5
R. ‘Pernille Poulsen’, zon 3
R. ‘Pussta’, zon 5
R. ‘Queen Elisabeth’, zon 3
R. ‘Rumba’, zon 5
R. ‘Sommerwind’ , zon 4

Storblommiga rabattrosor

Till de storblommiga rabattrosorna hör tehybriderna.

R. ‘Alexander’, zon 3
R. ‘Balett’
R. ‘Bellevue’, zon 3
R. ‘Charles de Gaulle’
R. ‘Chicago Peace’, zon 4
R. ‘Drottning Silvia’ , zon 3
R. ‘Duftwolke’
R. ‘Ena Harkness’
R. ‘Evita’, (‘Polarstern’), zon 4
R. ‘Gavnö’
R. ‘Gisselfeld’, zon 4
R. ‘Gayard’
R. ‘Hanne’, zon 4
R. ‘Helga’
R. ‘Ingrid Bergman’, zon 4
R. ‘Landora’, zon 2
R. ‘La Paloma’, zon 3
R. ‘Königin der Rosen’
R. ‘Maria Callas’
R. ‘Pascali’, zon 3
R. ‘Paul McCartney’
R. ‘Peace’, zon 5
R. ‘Peauduce’, (‘Dicjana’, ‘Elina’)
R. ‘Peer Gynt’, zon 4
R. ‘Piroschka’
R. ‘Prima Ballerina’
R. ‘Sommerduft’
R. ‘Super Star’, zon 3
R. ‘Troika’, zon 4
R. ‘Virgo’
R. ‘Western Sun’
R. ‘Whiskey’, zon 1

Marktäckande rosor

Marktäckande rosor är ett samlingsnamn för rosor med ett lågt och utbrett växtsätt. De uppräknade blommar under hela sommaren.

R. ‘Bonica’, zon 5
R. ‘Fiona’
R. ‘Max Graf’
R. ‘Meidiland’
R. ‘New Face’
R. ‘Pink Cover’
R. ‘Red Yesterday’
R. ‘Ronja’, zon 5
R. ‘Schneezwerg’
R. ‘Seafoam’
R. ‘Sommerwind’, zon 4
R. ‘Swany’
R. ‘The Fairy’, zon 4

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top