Släntbuskar

rhododendron-bladfallande-dvargart.jpg

Bland de bladfällande och småväxta rododendronarterna kan man utan vidare räkna camtschaticum till en av de allra vackraste och odlingsvärda. Växtsättet är krypande, om busken trivs bildar den snart en hel matta. Bäst kommer denna rododendron till sin rätt om den, som på bilden, placeras bland stenar. Särskilt bra trivs den i torvblock.

Tidigt på våren kommer de nya skotten och kring midsommar är blomningen är ett faktum. Således något senare än hos de flesta andra rododendron. Härdigheten tillåter odling till och med zon 5, vilket inte är dåligt.

Förutom den purpurröda arten på bilden finns en vit form, också den utsökt vacker och odlingsvärd. En upptäcktsfärd i plantbutikens rododendronavdelning rekommenderas.

Slänten kan både vara en tillgång och en källa till bekymmer och besvär, beroende på hur den hanteras. För växter som placeras i en slänt måste det ställas särskilt stora krav. De skall självklart vara prydliga, förutom att de måste passa in i omgivningen, tåla torka och inte så lätt ryckas med när vatten strömmar. Dessutom kan det hända att man går och också leker i slänten. Släntväxten måste i praktiken vara något av trädgårdens hårding.

*Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, zon 8
*A. uva-ursi ‘Vancouver Jade’, mjölon
Betula nana, dvärgbjörk, zon 8
Caragana arborescens ‘Walker’, sibirisk ärtbuske, zon 7
Chaenomeles x superba ‘Crimson and Gold’, hybridrosenkvitten, zon 4
*Cotoneaster ‘Coral Beauty’, kryp oxbär, zon 2
*C. ‘Eichholz’, krypoxbär, zon 5
*C. dammeri var.radicans, mattoxbär, zon 3
Cytisus decumbens, krypginst, zon 5
C. purpureus ‘Albus’, vit rosenginst, zon 4
C. scoparius, harginst, har-ris, zon 2
C. scoparius var.prostratus, krypande harginst, zon 2
C. scoparius ‘Andreanus’, harginst, zon 2
*Juniperus communis ‘Hornibrokii’, kryp-en, zon 4
*J. communis ‘Green Ace’, kryp-en
*J. communis ‘Kantarell’, halländsk en, zon 6
*J. squamata ‘Blue Carpet’, blå matt-en, zon 5
*J. sabina ‘Rockery Gem’, kryp-sävenbom, zon 4
*Microbiota decussata, kinesisk kryptuja, zon 5
*Picea abies ‘Nidiformis’, fågelbogran, zon 7
*P. abies ‘Procumbens’, krypgran, zon 6
*Pinus mugo ‘Humphy’, krypande bergtall, zon 5
*P. mugo ‘Mops’, dvärgbergtall, zon 7
*P. mugo var.pumilio, kryptall, zon 7
Potentilla fruticosa ‘Goidstar’, ölandstok, zon 5
Prunus pumila ‘Depressa’, sandkörs, zon 6
P. spinosa, slån, zon 5
Rhododendron camtschaticum, krypande rododendron, alaskarododendron, zon 5
Rh. camtschaticum ‘Album’, vit, krypande rododendron, zon 5
*Rh. ferrugineum, rostbladig alpros, zon 6
*Rh, hirsutum, hårig alpros, zon 6
*Rh. puncta (Rh. minus), amerikansk alpros, zon 3
*Rh. scintillans, revalpros, zon 5
*Rh. russatum, indigo-alpros, zon 6
*Rh. smirnowi, vresrododendron, zon 5
*Rh. yakushimanum, japansk rododendron, zon 4

Rosa, klätterrosor och marktäckande rosor
Salix repens ‘Green Carpet’, krypvide, zon 6
S. repens ‘Grey Carpet’, krypvide, zon 6
*Taxas baccata ‘Repandens’ , matt-idegran, zon 4
*T. baccata ‘Summergold’, gul krypidegran, zon 4
*Tsuga canadensis ‘Pendula’, krypande hemlock, zon 4

*…Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top