Storvuxna träd

vartbjork.jpg

Trädet blir 30-40 meter högt och är därför knappast lämpat för plantering i hemträdgården. Däremot fyller det sin plats alldeles förträffligt när det höjer sig över exempelvis den skånska slätten och effektfullt lummar in en annars ensam gård eller annan bebyggelse. Till sådant krävs det stora träd, som skogsalmen.

Har man en trädgård stor nog att hysa ett vårdträd innebär det att kunna ge plats för ett “riktigt” träd, en ask, björk, ek, bok, lönn eller en poppel, som kan nå upp till höjder på omkring 30 meter som fullvuxna. Bredden på sådana träd kan vara från 10 till 20 meter.

Acer platanoides, skogslönn, zon 5
A. platanoides ‘Crimson King’, blodlönn, zon 4
Aesculus x carnea ‘Briotii’, rödblommig hästkastanj, zon 2
A. hippokastanum, hästkastanj, zon 4
Alnus glutin osa ‘Imperialis’, flikbladig klibbal
A. incana ‘Aurea’, gul gråal, zon 4
Betula pendula, vårtbjörk, zon 7
B. pendula ‘Dalecarlica’, ornäsbjörk, zon.?
Fagus sylvatica, bok, zon 4
Fraxinus excelsior, ask, zon 5
Populus alba ‘Raket’, pelarsilverpoppel, zon 3
P. balsamifera, balsampoppel, zon 7
Prunus avium, fågelbär, zon 4
Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk vingnöt, zon 3
Quercus robur, skogsek, zon 5
Salix alba ‘Serieea’, silverpil, zon 7
S. alba ‘Tristis’ , kaskadpil, zon 3
Sorbus aria ‘Gigantea’, jättevitoxel, zon 5
S. aria ‘Lutescens’ , vitoxel, zon 5
Tilia cordata ‘Greenspire’, skogslind, zon 5
Ulmus carpinifolia, lund alm, zon 4
U. carpinifolia ‘Hoersholm’ , hörsholrnsalm, zon 4
U. glabra, skogsalm, zon 5

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top