Träd med hängande växtsätt

hangbjork.jpg

Kännetecknande för träd med hängande växtsätt är elegansen, en inbyggda gracen och behaget. Egenskaper som björkar och pilar i hög grad besitter, liksom boken och asken. Två prydliga “småttingar” i sammanhanget är det vitbladiga hängpäronet och gullregnet. Visst regnar det av guld från det sistnämnda när det blommar.

Betula pendula ‘Tristis’, hängbjörk, zon 5
B. pendula ‘Youngii’, tårbjörk, zon 6
Caragana arborescens ‘Pendula’, hängkaragan, zon 7
Cbamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’, nutkacypress, zon 4
Fagus sylvatica ‘Pendula’, hängbok, zon 4
F. sylvatica ‘Purpurea Pendula’, hängblodbok, zon 4
F. sylvatica ‘Purple Fountain, hängblodbok, zon 4
Fraxinus excelsior ‘Pendula’, hängask, zon 5
Laburnum alpinum ‘Pendulum’, häng-gullregn, zon 4
Malus ‘Echtermeyer’, mörkrosa hängapel, zon 4
M. ‘Red Jade’, vitrosa hängapel, zon 3
M. ‘Ture’, gulfruktig hängapel, zon 4
Prunus ‘Cheals Weeping’, hängkörsbär, zon 3
P. subhirtella ‘Pendula Rubra’, hängkörsbär, zon 3
Pyrus salicifolia ‘Pendula’, vitbladigt päron, zon 4
Salix alba ‘Tristis’, kaskadpil, zon 3
S. caprea ‘Kilmarnock’, hängsälg, zon 7
S. x elegantissima, fontänpil, zon 5
S. purpurea ‘Pendula’, hängrödvide, zon 3
Ulmus ‘Camperdownii’, hänga Im, zon 4

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top