Träd med smalt växtsätt

svensk-en.jpg

Enar av den typ bilden visar finns det gott om som vildväxande. Växtsättet är jämnt och prydligt, som stor buske i trädgården borde en vara betydligt vanligare än vad som nu fallet.

Tätt planterade bildar den pelarformade enen otroligt smala och dessutom prydliga klippta häckar, 2-3 meter höga. De är mycket lämpliga där det är trångt om plats, har en god härdighet och är friska. Bären som blir på de fritt växande enarna är värdefulla i hushållet flera sätt.

När trädgårdstomten inte är så stor duger det inte med stora växter som skuggar och breder ut sig. Då är det lätt för de smala träden att bli eftersökta och det är inte så svårt att hitta slanka, pelarformade träd i plantbutiken. Både som bladfällande och som barrträd. Ett sätt att ytterligare kunna minska på midjemåttet är att beskära, en procedur som de flesta av lövträden tål. Däremot sällan barrträden.

Acer platanoides ‘Columnare’, pelarlönn
A. ‘Emerald Queen’, smalkronig skogslönn, zon 5
A. platanoides ‘Olmsted’, lönn
Alnus cordata, italiensk al, zon 1
Carpinus betulus ‘Fastigiata’, pyramidavenbok, zon 3
C. betulus ‘Frans Fontaine’, smal pelaravenbok, zon 4
*Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumii’, ädelcypress, zon 3
*Ch. lawsoniana ‘Columnaris’, ädelcypress, zon 2
*Ch. lawsoniana ‘Kelleris Gold’, ädelcypress, zon 1
Fagus silvatica ‘Dawyck Gold’, gul bladig pelarbok, zon 3
F. silvatica ‘Dawyck Purple’, pelarblodbok, zon 3
Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, smalbladig ask, zon 2
F. ornus ‘Obelisk’, ask, zon 1
Ginkgo biloba, ginkgo, zon 1
*Juniperus communis ‘Sentinel’ , smal pyramid-en, zon 4
*J. communis ‘Suecica Aurea’, gul svensk-en, zon 4
*J. communis ‘Urshult’ , svensk pyramid-en, zon 5
*J. virginiana, blyerts-en, zon 4
*Picea omorica, serbisk gran, zon 6
*Pinus sylvestris ‘Fastigiata’, svarttall, pelarform, zon 4
Populus nigra ‘Italica’, pyramidpoppel, zon 4
P. tremula ‘Erecta’, pelarasp, zon 6
Prunus serrulata ‘ Amanogawa’, pyramidkörs, zon 3
Quercus robur ‘Fastigiata’, pyramidek, zon 4
Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’, pelarrönn, zon 6
S. incana, silveroxel, zon 3
*Taxus baccata ‘Fastigiata’, irländsk idegran, zon 3
*T. media ‘Stricta Viridis’, pelaridegran, zon 3
Thuja occidentalis ‘Fastigiata’, pelartuja, zon 5
Tilia cordata ‘Rancho’,
Ulmus regal, hybridalm
U. ‘Sapporo Autumn Gold’, hybridalm

*…Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top