Träd och buskar som växer snabbt

philadelphus-x-virginalis.jpg

Förutom bildens kameliaschersmin finns flera andra schersminer i handeln, med det gemensamma att enhetligheten ofta är dålig. Den växt man tror sig ha köpt i plantbutiken har ibland inte alls de egenskaper man förväntar sig att den skall ha. Som till exempel detta allvarliga att den så kallade doftschersminen inte doftar.

Nu finns det hundraprocentigt enhetligt material att köpa, det är sådant som är E-märkt, vilket i första hand innebär att det är friskt och sortäkta. Bakom E-märkningen finns Stiftelsen trädgårdsodlingens elitplantstation.

Alltför ofta är det bråttom, bråttom för växternas del när nya huset skall lummas in. Tyvärr är det denna överdrivna brådskas fel att växtligheten inte alltid blir den rätta. Det är ganska stor skillnad på olika växters förmåga till snabb etablering. Här följer några tips på växter med fart.

Träd och buskar

Acer, lönn
Amelanchier, häggmispel
Betula, björk
Caragana, karagan, sibirisk ärtbuske
Cotoneaster, oxbär
Lonicera, try
Philadelphus, schersmin
Populus, poppel
Prunus, körsbär, hägg, slån m fl
Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk vingnöt
Salix, vide
Sambucus, fläder

Barrträd

Abies, gran
Chamaecyparis, cypress
Larix, lärk
Metasequoia glyptostroboides, kinesisk sekvoja, zon 2
Picea, gran
Pinus,tall
Taxus, idegran
Thuja, tuja

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top