Växter för häckar och som vindskydd

hack.jpg

Studera bilden, så rak och jämn skall en klippt häck vara, visst är det konst. Om man vill ha den perfekta klippta häcken passar liguster utmärkt. Växten är tät, nya skott och grenar utbildas, lägg märke till på bilden hur häcken fyller utrymmet ända ned till marken. En förutsättning för detta är regelbunden klippning och att häckplantan genom nedskärning fått förgrena sig från början.

Förutom att vara lämplig buske för klippt häck passar liguster dessutom att odla som fristående, obeskuren prydnadsbuske. Häckklippning i huvudsak vintertid, på sommaren utjämning och putsning av årsskott.

Träd och buskar som planteras intill varandra i rad bildar en häck som antingen får växa fritt, eller beskäras. Om växten är tillräckligt hög och tål blåst kan den fungera som en läplantering. Räkna med att den klippta häcken aldrig blommar.

Måtten (höjd och bredd) som anges är ungefärliga och avser fullväxt planta.

Lövträd

Alnus incana, gråal, höjd 15 m, bredd 5 m, zon 7, friväxande, tål beskärning
Carpinus betulus, avenbok, höjd 20 m, bredd 15 m, zon 4. Tål hård beskärning
C. betulus ‘Fastigiata’, höjd 10 m, bredd 7 m, zon 3. Tål hård beskärning
Crataegus monogyna, trubbhagtorn, höjd 10 m, bredd 8 m, zon 4. Friväxande
Fagus sylvatica, bok, höjd 25 m, bredd 15 m, zon 4. Tål beskärning
*Ilex aquifolium, järnek, krist-torn, höjd 20 m, bredd 6 m, zon 1. Tål beskärning
Populus balsamifera, balsampoppel, höjd 15 m, bredd 7 m, zon 6. Tål beskärning
P. canadensis ‘Robusta’, goliatpoppel, höjd 20 m, bredd 4 m, zon 5. Tål beskärning
R. nigra ‘Fastigiata’, häckpoppel, höjd 15 m, bredd 3 m, zon 4. Tål beskärning
P. simonii, kinesisk poppel, höjd 12 m, bredd 6 m, zon 4. Tål beskärning
P. simonii ‘Fastigiata’, häckpoppel, höjd 6 m, bredd 3 , zon 4. Bör beskäras för att ej bli risig
Prunus cerasifera ‘Nigra’, blodplommon, höjd 10 m, bredd 10 m, zon 3. Friväxande
Sorbus intermedia, oxel, höjd 10 m, bredd 6 m, zon 5. Tål hård beskärning
S. mougeotti, pyreneeroxel, höjd 6 m, bredd 3 m, zon 6. Tål beskärning
Zelkova serrata, japansk zelkova, höjd 16 m, bredd 10 m, zon 2. Friväxande

Barrväxter

Abies koreana, koreagran, höjd 10 m, bredd 5 m, zon 4. Beskärs ej
A. nordmanniana, nordmansgran, höjd 20 m, bredd 5 m, zon 4. Beskärs ej
Cedrus deodara, himalajaceder, höjd 20 m, bredd 5 m, zon 3. Beskärs ej
Chamaecyparis lawsoniana, ädelcypress, höjd 20 m, bredd 4 m, zon 2. Beskärs ej
Juniperus communis, en, höjd 8 m, bredd 3 m, zon 6. Tål beskärning
Larix decidua, europeisk lärk, höjd 25 m, bredd 10 m, zon 5. Lärken kan beskäras hårt
Picea abies, skogsgran, höjd 25 m, bredd 6 m, zon 7. Tål beskärning
P. glauca, vitgran, höjd 10 m, bredd 4 m, zon 5. Tål beskärning
Picea omorika, serbisk gran, höjd 15 m, bredd 5 m, zon 6. Tål beskärning
P. pungens, blågran, höjd 15 m, bredd 5 m, zon 6. Tål beskärning

Observera, ‘beträffande beskärning av granar, att de inte utbildar nya skott på gammal ved. Enbart årsskotten får klippas varefter dessa i sin tur bildar sidoskott. Granar som hör till abies-släktet tål ingen beskärning alls.

Pinus nigra, svart-tall, höjd 15 m, bredd 10 m, zon 4. Tallar beskärs genom att varje grenseries toppskott avlägsnas.
Pseudotsuga menziesii ‘Glauca’, blå douglasgran, höjd 20 m, bredd 10 m, zon 4. Beskärs ej
Taxus baccata, idegran, höjd 10 m, bredd 5 m, zon 2. Idegranen tål hård beskärning
T. x media ‘Hillii’, japansk idegran, höjd 3 m, bredd 3 m, zon 4. Tål beskärning
Thuja occidentalis ‘Fastigiata’, pe1artuja, höjd 15 m, bredd 5 m, zon 4. Tuja tål beskärning
Th. occidentalis ‘Holmstrup’, pe1artuja, höjd 3 m, bredd 1 m zon 5. Tål beskärning
Tsuga canadensis, hemlock, höjd 5 m, bredd 2 m, zon 4. Beskärs ej

Flerstammiga lövträd och buskar

Acer campestre naverlönn, höjd 6 m, bredd 4,5 m, zon 3. Friväxande
Acer ginnala, ginnalalönn, höjd 10 m, bredd 8 m, zon 4. Friväxande
Amelanchier lamarckii ‘Ballerina’, häggmispel, höjd 6 m, bredd 4 m, zon 5. Friväxande
Aronia melanocarpa, ‘Elata’ , svart aronia, höjd 2 m, bredd 3 m, zon 4. Friväxande
Berberis koreana ‘Redtears’, koreansk berberis, höjd 2 m, bredd 1,5 m, zon 5. Friväxande
B. thunbergii, häckberberis, höjd 2 m, bredd 3 m, zon 5. Friväxande
B. thunbergii ‘Atropurpurea’, rödbladig häckberberis,höjd 3 m, bredd 3 m, zon 4. Friväxande
Caragana arborescens, sibirisk ärtbuske, höjd 6 m, bredd 4 m, zon 7. Klippt eller friväxande
Cornus alba ‘Sibirica’ , korallkornell, höjd 2,5 m, bredd 2 m, zon 7. Friväxande
Cotoneaster multiflorus, flockoxbär, höjd 3 m, bredd 3 m, zon 4, Friväxande
D. lucidus, häckoxbär, höjd 3 m, bredd 2 m, zon 7. Klippt eller friväxande
Crataegus intricata, amerikansk hagtorn, höjd 3 m, bredd 2,5 m, zon 7. Klippt eller friväxande
*Elaeagnus x ebbingei, silverbuske, höjd 3 m, bredd 3 m. Friväxande
Hydrangea arborescens ‘Annabelle’, vidjehortensia, höjd 1,5 m, bredd 1,5 m, zon 4. Friväxande
*Lavandula ‘Munstead’, lavendel, höjd 60 cm, bredd 60 cm. Friväxande
Ligustrum vulgare, liguster, höjd 4 m, bredd 2 m, zon 4. Tål att klippas hårt
Malus sargentii, bukettapel, höjd 5 m, bredd 5 m, zon 5. Friväxande
Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’, ölandstok, höjd 1 m, bredd 1 m, zon 5. Friväxande
Prunus spinosa, slån, höjd 2,5 m, bredd 2,5 m, zon 4. Friväxande
Rhamnus frangula ‘Columnaris’, pelarbrakved, höjd 4 m, bredd 0,6 m, zon 5. Friväxande
Ribes alpinum ‘Schmidt’, måbär, höjd 1,5 m, bredd 1 m, zon8. Klippt eller friväxande
R. aureum, gullrips, höjs 2 m, bredd 2 m, zon 7. Klippt eller friväxande
Salix purpurea ‘Gracilis’, rödvide, höjd 1 m, bredd 1 m. Friväxande
Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer’, rosenspirea, höjd 1 m, bredd 1 m, zon 4. Friväxande
S. xcinerea ‘Grefsheim’, norsk brudspirea, höjd 1,5, bredd 1,5 m, zon 6. Friväxande
T. japonica ‘Odensala’, rosa praktspirea, höjd 1,5 m bredd 1,5 m, zon 4. Friväxande
T. x vanhouttei, bukettspirea, höjd 2 m, bredd 2 m. Friväxande
Symphoricarpos albus, (S. racemosus) ‘White Hedge’, snöbär, höjd 1,5 m, bredd 1,5 m, zon 4. Friväxande
U. orbiculatus, petersbuske, höjd 1,3 m, bredd 1,3 m, zon 4. Friväxande
Syringa josikaea ‘Alba’, vit ungersk syren, höjd 3 m, bredd 1,5 m, zon 7. Klippt eller friväxande
S. josikaea ‘Odensala’, höjd 4 m, bredd 3 m, zon 7. Klippt eller friväxande,
T. vulgaris, syren, höjd 7 m, bredd 7 m, zon 6. Klippt eller friväxande

Rosor

Alltid friväxande

Rosa canina, stenros, höjd 2,5 m, bredd 2 m, zon 6
Rosa carolina, carolinaros, höjd 1m, bredd 1,5 m, zon
Rosa ‘Celeste’, jungfruros, höjd 1,5 m, bredd 1,2 m, zon 5
Rosa ‘Fantin-Latour’, centifolieros, höjd 1,5 m, bredd 1 m, Zon 4
Rosa foetida ‘Persian Yellov’, persisk gulros, höj d 1,5 m, bredd 1,5 m, zon 7
Rosa gallica ‘Versicolor’, Rosa Mundi, höjd 75 cm, bredd 1 m, zon 6
Rosa glauca, daggros, höjd 2 m, bredd 1,5, zon 7
Rosa ‘Henri Martin’, centifolieros, höjd 1,5 m, 1 m, zon 6
Rosa ‘Maiden’s Blush, jungfruros, höjd 2 m, bredd 1,3 m, zon 7
Rosa moyesii ‘Geranium’, mandarinros, höjd 3 m, bredd 2,5 m, zon 4
Rosa ‘Nevada’, mandarinros, höjd 2 m, bredd 2 m, zon 5
Rosa ‘Queen Elisabeth’, klasblommig rabattros, höjd 1,5 m, bredd 75 cm, zon 3
Rosa rugosa, höjd 1-2 m, bredd 1-2 m, zon 5-7
Rosa spinosissima, ‘Fruhlingsduft’, pimpinellros, höjd 1 m, bredd 1,2 m, zon 6

Gräs, inklusive bambu

Cortaderia selloana, pampasgräs
Miscanthus sinensis ‘Nishidake’, japanskt gräs
Phyllostachus aurea, gulbladig bambu
Sinarundinaria anceps, bambu
S. murielae, bergs bambu
S. murielae ‘Simba’, låg bergsbambu

Perenner

Eupatorium purpureum, rosenflockei
Filipendula kamtschatica, jätteälgräs
Macleaya microcarpa ‘Coral Plume’, röd vippvallmo
Rudbeckia laciniata ‘Goldquelle’, höstrudbeckia
Veronica virginica’ Alba’, vit kransveronika

Beträffande beskärning av buskar och träd hänvisas till ”Beskärningsboken”, utgiven av Bokförlaget Natur och Kultur. På ett lättfattligt sätt behandlas i denna bok alla förekommande spörsmål som har med beskärning av olika slags växter i trädgården att göra.

*…Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top