Växter för lerjord

Laburnum-alpinum-hangande-alpgullregn.jpg

Få trädgårdsbuskar har fått en sådan poetisk klang som gullregnet, inte minst genom Hjalmar Gullberg som diktade om “syrenernas tid och gullregnens månad”. Vilket är detsamma som de första dagarna i juni. Fortfarande är det få buskar i trädgården som överträffar gullregnen i skönhet, men – ändå ser man allt färre i dagens trädgårdar.

Tyvärr är ju gullregnsbusken giftig, och inte minst det härdigaste och mest odlingsvärda, nämligen alpgullregnet. Betydligt mindre giftigt är hybridgullregnet, Laburnum x watereri ‘Vossii’.

Vårt lands bästa åkerjordar innehåller lera. Själva leret är det mest finkorniga materialet. Innehållet av lera i en jord gör att beståndsdelarna sammanbinds mer eller mindre och att materialet blir segt och hårdarbetat. Det räcker med 10 procent lera för att ge lerjordskaraktär.

Till lerjordars typiska egenskaper hör förmågan att kunna ta upp mängder av vatten. Vatten som med lätthet sugs upp från lagren under och behålls. Lerjord blir varm och brukningsbar snabbt på våren, den är rik på kalk och näringsämnen och utarmas inte. Bästa tiden för bearbetning av lerjord är när den är måttligt fuktig, då blir den inte så lätt kokig och skorpig.

En styv och tung lerjord är inte lämplig som trädgårdsjord. För att förbättra den krävs upprepad inblandning av grov sand och mullbildande ämnen. Bäst för inblandning är kompost.

Lövfällande träd och buskar

Acer, lönn, zon 1-5 beroende på art och sort
Aesculus, kastanj, zon 2-4 beroende på art och sort
Alnus incana ‘Laciniata’, flikbladig gråal, zon 7
Aronia arbutifolia, röd aronia, zon 5
Berberis thunbergii, häckberberis, zon 5
Betula, björk, zon 4-8 beroende på art och sort
Chaenomeles, rosenkvitten, zon 4
Cornus alba ‘Sibirica’, korallkornell, zon 7
Corylus avellana, hassel, zon 5
Cotoneaster divaricatus, spärrgrenigt oxbär, zon 4
C. multiflorus, flockoxbär, zon 4
Crataegus intricata, amerikansk hagtorn, zon 7
Deutzia. gracilis, brud-deutzia, zon 3
Fraxinus, ask, zon 5
Laburnum, gullregn, zon 3-4 beroende på art
Malus, äpple, zon 3-6 beroende på art och sort
Philadelphus, schersmin, zon 4-6 beroende på art och sort
Populus, poppel, asp, zon 3-8 beroende på art och sort
Potentilla fruticosa, tok, zon 3-8 beroende på sort
Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk vingnöt, zon 3

Quercus robur, skogsek, zon 5
Ribes alpinum, måbär, zon 8
Rosa, ros, zon 2-6 beroende på art och sort
Salix caprea ‘Pendula’, hängsälg, zon 6
Sorbus, rönn, zon 4-8 beroende på art och sort
Spiraea, spirea, zon 4-8 beroende på art och sort
Symphoricarpos ‘Arvid’, tuvsnöbär, zon 4
S. albus ‘White Hedge’, snöbär, zon 5
Tilia, lind, zon 4-5 beroende på art och sort
Viburnum opulus, skogsolvon, zon 7

Barrväxter

*Cryptomeria, kryptomeria, zon 1
*Metasequoia, sekvoja, zon 2

Växter som rankar

Celastrus orbiculatus, japansk träd-dödare, zon 4
Humulus lupulus, humle, perenn ört

Ormbunkar

Matteuccia struthiopteris, strutbräken
Onoclea sensibilis, pärlbräken
Osmunda regalis, kungsbräken, safsa

Perenner

Aruncus dioicus, plymspirea
Filipendula ulmaria ‘Aurea’, älg-gräs
Gunnera manicata, jättegunnera
Iris laevigata, glansiris
Lythrum salicaria, fackelblomster
Mimulus luteus, gyckelblomster
Peltiphyllum peltatum, sköldbräcka
Primula florindae, sommarviva
P. japonica, japansk viva
Trollius, smörboll

* …Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top