Växter för stenig och obrukad jord

Polygala-chamaebuxus-jungfrulin.jpg

En ganska sällsam växt i stenpartiet är detta odlade jungfrulin, vildväxande i större delen av Europa och angränsande delar av Asien, men inte i Sverige. Var benämningen ‘Vår Herres strumpor’ kommer ifrån har vi inte lyckats lista ut men rart och poetiskt skiljer det sig från alla fantasilösa och trista namn på svenska som finns i växtkataloger och på andra ställen.

Det är ingen lag som föreskriver att varenda kvadratmeter i trädgården måste bestå av genomarbetad och tidigare odlad jord. Tvärtom kan det ha sin stora tjusning att låta något hörn omkring oss fortsätta att vara vildmark.

De flesta växter som plantbutiken erbjuder är anpassade för att trivas i jord som är förberedd. Rena vildmarksväxter kan vara svåra att komma över, särskilt som man måste göra det på ett i alla avseenden lovligt sätt.

Nu finns det i landet plantbutiker som i sitt sortiment har växter för vildpartiet i hemträdgården. Observera att man vid planteringen av sådana växter bör blanda in någon liten mängd trädgårdsjord i planteringsgropen, så pass att växten får hjälp att komma igång.

Lövfällande träd och buskar

Caragana arborescens, sibirisk ärtbuske
Cornus sanguinea, skogskornell
Cytisus scoparius, harginst
Lonicera xylosteum, skogstry
Physocarpus opulifolius, smällspirea
Prunus spinosa. slån
Rhamnus cathartica, getapel
Rh. frangula, brakved
Rh. frangula ‘Columnaris’, brakved
Rosa canina, stenros
Rosa carolina, carolinaros
Rosa pimpinellifolia, pimpinellros
Rosa rubiginosa, äppelros
Sorbus aucuparia, rönn
Symphoricarpos rivularis, snöbär
S. ‘Arvid’, tuvsnöbär

Barrväxter

*Juniperus communis, en
*Juniperus sabina, savenbom

Perenner

Acaena buchananii, taggpimpinell
Achillea millefolium, röllika
Ajuga pyramidalis, blåsuga
Alchemilla mollis, jättedaggkåpa
Allium ursinum, ramslök
Alyssum montanum, liten stenört
Antennaria dioica, kattfot
Anthyllis vulneraria, getväppling
Aquilegia vulgaris, akleja
Armeria maritima, strandtrift
Arnica montana, slåttergubbe
* Bergenia cordifolia, hjärtbergenia
Campanula latifolia, hässleklocka
Cerastium tomentosum, silver arv
Chrysanthemum leucanthemum, prästkrage
Chrysanthemum vulgare, renfana
Cymbalaria muralis, mur-reva
Dianthus deltoides, backnejlika
Digitalis purpurea, fingerborgsblomma
Festuca scoparius, björnsvingel
Filipendula vulgaris, brudbröd
Geranium sanguineum, blodnäva
Geum coccineum, röd nejlikrot
Hieracium aurantiacum, rödfibbla
Lysimachia nummularia, penningblad
L. punctata, praktlysing
Malva moschata, myskmalva
Omphalodes verna, ormöga
Physalis alkekengi, japanska lyktor
*Polygala chamaebuxus, Vår Herres strumpor
P. chamaebuxus ‘Multicolor’
*P. wayredae, Vår Herres strumpor
*Polygonum affine, bergormrot
Prunella grandiflora, praktbrunört
Sagina subulata, sylnarv
* Sedum, fetknopp
Solidago, gullris
*Thymus, timjan

* …Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top