Växter för vindpinat utsatt läge

Acer-pseudoplatanus-tysk-lonn.jpg

Få träd tycks så uppkäftigt trivas med hård vind som vårtbjörken. Att vindtåligheten ibland verkar som en eftergift är skenbart. Tyvärr ser man allt oftare att björken beskärs, trots att man därmed berövar trädet hela dess personlighet. Snälla björkägare, sluta med denna misshandel. Det är nämligen så att björken mer än de flesta andra träd “är född fri”, liksom så mycket annat i naturen.

Att ständigt utsättas för pinande vind, och särskilt nära havet, är påfrestande för alla växter inte minst sådana som av naturen inte hör hemma där. Av följande är åtminstone havtorn och vresros havsstrandsväxter.

LövfäIlande träd och buskar

Acer campestre, naverlönn, zon 3, salttålig
A. pseudoplatanus, sykomorlönn, tysk lönn, zon 4
Aesculus hippocastanum, hästkastanj, zon 4
Alnus incana, gråal, zon 7, salttålig
A. maximoviczii, balsam-al, zon 5
Berberis thunbergii, häckberberis, zon 5
Betula verrucosa, vårtbjörk, zon 7, salttålig
Caragana, karagan, sibirisk ärtbuske, zon 7, mycket salttålig
Carpinus betulus, avenbok, zon 4
Chaenomeles, rosenkvitten, zon 4
Clethra alnifolia, konvalj buske, zon 3
Cytisus x praecox, vårginst, zon 3
Elaeagnus commutata, silverbuske, zon 7, mycket salttålig
Fraxinus excelsior, ask, zon 5, salttålig
Genista tinctoria, färgginst, zon 4
Halimodendron halodendron, saltbuske, zon 3
Hippophae rhamnoides, havtorn, zon 6, salttålig
Populus alba, silverpoppel, zon 3, salttålig
P. tremula, asp, zon 8, salttålig
* Pyracantha coccinea, eldtorn, zon 3
Quercus robur, skogsek, zonS, salttålig
Ribes alpinum, måbär, zon 8, mycket salttålig
Rosa rugosa, vresros, zon 6, mycket salttålig
R. spinosissima, pimpinellros, zon 6
Salix, pil, vide, zon 1-8 beroende på art och sort
Sorbus, oxel, rönn, zon 4-7 beroende på art och sort
Tilia, lind, zon 4-5 beroende på art och sort, salttålig
Ulmus, alm, zon 2-5 beroende på art och sort; salttålig

Barrväxter

*Picea, gran, zon 1-7 beroende på art och sort
*Pinus, tall, zon 2-8 beroende på art och sort

Växter som rankar

Wistaria sinensis, blåregn, zon 2

Perenner

* Armeria maritima, strandtrift
Dianthus deltoides, backnejlika
Geranium sanguineum, blodnäva
* Iberis sempervirens, vinteriberis
Iris, iris
* Phlox subulata, mossflox
Pulsatilla vulgaris, backsippa
Viola cornuta, hornviol

Ett- och tvååriga växter

Antirrhinum majus, lejongap
Calendula officinalis, ringblomma
Clarkia unguiculata, clarkia
Coreopsis tinctoria, tigeröga
Cynoglossum amabile, kinesisk förgätmigej
Eschscholtzia californica, sömntuta
Gilia capitata, bollgilia
Helichrysum bracteatum, jätte-eternell
Helipterum roseum, roseneternelI
Impatiens walleriana, flitiga Lisa
Kochia scoparia, sommarcypress
Matthiola incana, sommarlövkoja
Portulaca grandiflora, praktportlak
Tagetes, sammetsblomster

Lök- och knölväxter

Crocus, krokus
Freesia, freesia
Gahonia, kaphyacint
Hyacinthus, hyacint
Narcissus, pingstlilja, påsklilja
Scilla, blåstjärna
Tulipa, tulpan

* …Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top