Växter i och vid vatten

nymphaea-rodblommig-nackros.jpg

Näckrosen, en mångbesjungen skönhet, drottningen bland vattenväxter. Det räcker med att nämna de världsberömda röda näckrosorna i Fagertärn, vars blod faktiskt finns med även i dagens kulturnäckrosor, tack vare en viss fransk apotekare, Marliace, som gett namn åt åtskilliga sorter, ‘Marliacea Albida’, ‘Marliacea Carnea’, ‘Marliacea Chromatella’ med flera.

För att kunna odla näckrosor krävs vatten, hur djupt beror på vilket slags näckros det är. Gemensamt är att de bara trivs i stillastående eller sakta strömmande vatten där rotstockarna får växa i ett minst 15 cm tjockt lager av näringsrik, lerhaltig dy jord.

Förutom blommorna har de hjärt-pilformade glansiga bladen som flyter på vattnet, ett mycket stort prydnadsvärde.

Trädgårdsägaren med förmånen att ha en bäck eller annan vattensamling borde kunna känna sig särskilt lycklig eftersom inget annat parti kan ge så stora växtmöjligheter, från en strands skiftande karaktär till rena vattnet.

I vatten och dess grannskap trivs skönheter som japansk iris, kretsen av utsökta prydnadsgräs, rododendron och andra buskarter samt, inte att förglömma, de vattenburna juveler som näckrosorna är.

Siffrorna anger det ungefärliga vattendjupet som respektive växt trivs bäst i.

Tips: Klicka på namnet för att se hur blomman ser ut. Öppnas i nytt fönster på Google bildsök. Stäng sedan fönstret.

Acorus calamus, kalmus, 0-20 cm
A.calamus ‘Variegata’ strimmig kalmus, 0-20 cm
Alisma plantago, krans-svalting 0-30 cm
Butomus umbellatus, blomvass, 0-30 cm
Calla palustris, missne, 0-5 cm
Caltha palustris, kabbeleka, 0-5 cm
C. palustris ‘Alba’, vit kabbeleka, 0,5 cm
C. palustris ‘Plena’ dubbel kabbeleka, 0-5 cm
C. palustris ‘Polypetala’, jättekabbeleka, 0-5 cm
*Carex pseudocyperus, cyperstarr, 0-25 cm
Comarus palustris, kråk-klöver
Dactylorrhiza praetermissa, kustnycklar, O-O
Epipactis palustris, sumporkide, O-O
Eriophorum angustifolium, bomullsgräs, 0-20
Euphorbia palustris, kärrtörel, 0-10 cm
Hippuris vulgaris, renar vattnet (undervattensväxt), hästnos
Hottonia palustris, renar vattnet, vattenblink
Iris kaempferi, japansk iris, 0-5 cm
I. kaempferi. ‘Nippori’, japansk iris, 0-5 cm
I. kaempferi. ‘Variegata’, japansk iris, 0-5 cm
I. laevigata, glansiris, 0-20 cm
I. laevigata ‘Rose Queen’, glansiris, 0-20 cm
I. laevigata ‘Snowdrift’, sort av glansiris, 0-20 cm
J. pseudacorus, gul svärdslilja, 0-20 cm
Lysichiton americanus, gul skunk-kalla, 0-10,
L. camtschatense, vit skunk-kalla, 0-10 cm
Mimulus luteus, gyckelblomster, 0-10 cm
M. ringens, 0-10 cm
Myosotis palustris, vattenförgätmigej, 0-10 cm
Nymphaea ‘Attraction’ sort av näckros, 50-80 cm
N. ‘Aurora’, näckros, 50-100 cm
N. ‘Fire Crest’, näckros, 40-100 cm
N. odorata ‘Alba’, näckros, 30-100 cm
N. x odorata ‘James Brydon’, näckros, 30-100 cm
N. ‘Laydekeri Liliacea’, dvärgnäckros, 20-60 cm
N. ‘Laydekeri Purpurata’, dvärgnäckros, 10-30 cm
N. ‘Marliacea Chromatella’, näckros, 50-100 cm
N. x marliacea ‘Rosea’, näckros, 50-100 cm
N ‘Sulphurea’, näckros, 40-100 cm
N. pygmaea ‘Alba’, dvärgnäckros, 10-30 cm
N. pygmaea ‘Helvola’, näckros, 10-20 cm
N. x pygmaea ‘Gladstoniana’ , näckros,
Nymphoides peltata, sjögull, 20-100 cm
Orontium aquaticum, guldkolv, 0-30 cm
Petasites hybridus, pestskråp, 0-5 cm
Ranunculus aquatilis, vattenranunkel, 30-100 cm
R. lingua, sjöranunkel, 0-30 cm
Rhododendron canadense, vårazalea, zon 5
Rh. vaseyi, fjärilsazalea, zon 5
*Rh, yakushimanum, japansk rododendron, zon 4
Sagittaria sagittifolia, pil blad, 10-40 cm
S. japonica ‘Florapleno’, japanskt pilblad, 10-50 cm
Scirpus lacustris ‘Zebrinus’, blåsäv, 10-40 cm
Typha angustifolia, smalt kaveldun, 0-30 cm
T. gracilis, tätbladigt kaveldun, 10-30 cm
T. minima, litet kaveldun, 0-30 cm

*…Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top