Växter med lysande höstfärg

berberis-koreana.jpg

Bland de vedartade trädgårdsväxterna försöker den ena överträffa den andra när det blir höst och blad färgerna skiftar till rött i ett många gånger helt fantastiskt lysande färgspel. Säkra poängplockare härvidlag är flera av berberisarterna, som exempelvis koreansk berberis, som är på bilden.

Dessa bladfällande berberisarter är både härdiga och lättodlade. Lägg märke till att de lätt mister den mest utsökta höstfärgen om de planteras i alltför kraftig, näringsrik jord.

Alla berberis är ljusälskande. Som ett kuriosum kan nämnas att rotdelen hos berberis liksom den övriga av växtens ved är mer eller mindre starkt gulfärgad. Häckberberis tål hård beskärning, nedskärning ända till marken om så behövs.

Många växters utomordentligt vackra höstfärger är något man får på köpet. Ofta börjar skönheten redan vid knoppningen, sedan kommer grönskan och kanske en utsökt blomning med doft och allt och, som pricken över i, en lysande avslutning på härligheten. En riktigt svensk lövskog, med lönn, bok och poppel, motsvarigheten till färgprakt finns knappast.

Träd och buskar

Acer capillipes, japansk strimlönn
A. ginnala, ginnalalönn, zon 4
A. griseum, kopparlönn, zon 2
A. japonicum, solfjäderslönn, zon 2
A. palmatum, japansk blodlönn, zon 2
A. pensylvanicum, amerikansk strimlönn, zon 2
A. platanoides, skogslönn, zon 5
A. pseudoplatanus, rödlönn, zon 4
A. saccarinum ‘Wieri’, silverlönn, zon 3
A. tataricum, rysk lönn, zon 5
A. triflorum, manchurisk lönn
Amelanchier, häggmispel, zon 4-8 beroende på art och sort
Aronia melanocarpa, svart arorna, zon 4
Berberis koreana, koreansk berberis, zon 5
B. thunbergii, häckberberis, zon 5
Carpinus betulus, avenbok, zon 4
Cercidiphyllum japonicum, katsura, zon 4
Cornus alba ‘Sibirica’, korallkornell, zon 7
C. kousa, koreansk kornell, zon 2
Cotinus coggygria, peruk buske, zon 3
Cotoneaster divaricatus, spärrgrenigt oxbär, zon 4
C. horizontalis, lingonoxbär, zon 4
C. lucidus, häckoxbär , zon 8
C. praecox, klippoxbär, zon 4

Crataegus intricata, amerikansk hagtorn, zon 7
Euonymus alatus vingad benved, zon 5
E. europaeus, benved, zon 5
E. planipes, körsbärs benved, zon 4
Fagus, bok (grönbladiga), zon 4
Fothergilla gardenii, häxal, zon 3
F. major, häxal, zon 3
Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’, guldask, zon 5
Gymnocladus dioica, kentuckykaffe, zon 2
Hamamelis japonica ‘Zuccariniana’, japansk trollhassel, zon 4
H. mollis ‘Pallida’ , kinesisk trollhassel, zon 2
Liriodendron tulipifera, tulpanträd, zon 2
Malus sargentii, bukettapel, zon 5
Nyssa sylvatica,tupeloträd, zon 2
Phellodendron amurense, sibiriskt korkträd, zon 4
Populus tremula ‘Erecta’, pelarasp, zon 8
Prunus avium, fågelbär, zon 4
P. maackii, näverhägg, gulbarkig hägg, zon 6
P. padus, hägg, zon 8
P. pumila ‘Depressa’, sandkörsbär, zon 6
P. sargentii, bergkörsbär, zon 3
P. serrula, glanskörsbär, zon 3
P. x serrulata ‘Arnanogawa’, pyramidkörs, zon 2
P. triloba, rosenmandel, zon 5
Quercus rubra, rödek, zon 5
Rhododendron, azaleor, zon 3-5 beroende på art och sort
Rhus typhina, rönnsumak, zon 3
Sorbus aucuparia, rönn, zon 8
S. ‘Birgitta’, gulfruktig prydnadsrönn
S. ‘Dodong’ , ullungrönn
S. ‘Rosmari, prydnadsrönn
S. sargentiana, storbladig rönn, zon
Stephanandra incisa ‘Crispa’, liten stefanandra, zon 4
Stewartia pseudocamellia, falsk kamelia, zon 2
Zelkova serrata. japansk zelkova, zon 1

* …Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top