Växter med röda blad

Acer-palmatum-japansk-dvargblodlonn-.jpg

Rödbladigt i trädgården kan ge god effekt, förutsatt att man ransonerar det röda. Och – det finns mycket att välja bland. Från raffinerad blod berberis till japanska lönnar. Till skillnad från den ganska tunga rödfärgen som berberis ofta har uppvisar de rödbladiga lönnarna en betydligt klarare och lättare färgsättning.

Den japanska rödbladiga lönnen är jämförelsevis lätt att placera, i det blandade buskaget, som ensam vid vatten eller som småväxt paradör.

Ett varmt och skyddat, halv skuggigt läge är önskvärt. Vidare genomsläpplig, mullrik sandjord med ett pH som inte bör vara för lågt. Plantering på våren och beskärning mycket tidigt under vintern för att undvika blödning. Flera sorter, utöver den på bilden, finns att välja på i plantbutiken.

För den trädgårdsvän som så önskar är det idag enkelt att få tag på prydnadsväxter, företrädesvis buskar och träd, med dekorativa och spännande bladfärger och då inte minst röda. Det är bara att välja, från lysande rött till lugnare mörkrött, på gränsen till svartrött och brunrött. Se bara till att inte hela beståndet i trädgården kommer att utgöras av för avvikande och djärva färger. Dock, ett och annat inslag kan alltid piffa upp.

Träd och buskar

Acer palmatum ‘Atropurpureum’, japansk blodlönn, zon 2
A. palmatum ‘Bloodgood’,japansk blodlönn, zon 2
A. palmatum ‘Red Pygmy’, röd bladig dvärgblodlönn, zon 2
A. platanoides ‘Crimson King’, blodlönn, zon 4
Berberis koreana ‘Red Tears’, koreansk berberis, zon 5
B. thunbergii ‘Atropurpurea’, röd häckberberis, zon 4
B. thunbergii ‘Bagatelle’, röd klotberberis, zon 3
B. thunbergii ‘Helmond Pillar’, röd pelarberberis, zon 3
B. thunbergii ‘Red Chief’, röd häckberberis, zon 3
Cercis canadensis ‘Forest Pansy’, rödbladigt judasträd, zon 1
Corylus maxima ‘Purpurea’, blodhassel, zon 4
Cotinus coggygria ‘Royal Purple’, röd peruk buske, zon 3
* Daboecia cantabrica ‘ Atropurpurea’, röd irländsk ljung
Fagus sylvatica ‘Purpurea pendula’, hängblodbok, zon 4
F. sylvatica ‘Purpurea’, blodbok, zon 4
F. sylvatica ‘Purpurea Nana’, dvärgblodbok, zon 4
Malus ‘Eleyi’, purpurapel, zon 4
M. ‘Royalty’, purpurapel, zon 4
Prunus cerasifera ‘Nigra’ , blodplommon, zon 3
P. x cistena, svartplommon, zon 4
P. padus ‘Colorata’, blodhägg, zon 7
Rosa glauca, (R. rubrifolia), daggros, zon 7
Weigela florida ‘Purpurea’, rosenprakttry, zon 2

Perenner

Acaena microphylla, brun taggpimpinell
Ajuga reptans ‘ Atropurpurea’, revsuga
Carex buchananii, kopparstarr
Cimicifuga ram osa ‘Brunette’, septembersilverax

* …Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top