Växter som går bra ihop

vaxter-gar-bra-ihop.jpg

Vilka trädgårdsväxter passar bra ihop?
Här hittar du en innehållsrik lista med trädgårdsväxter som passar bra ihop i trädgården.

Aster: gullris och höstrudbeckia

Astilbe: akleja, höstanemon och silverax

Barrväxter: kungsljus, ljung, rododendron, rosor, röd enkelblommig sommardahlia, låg ölandstok

Blå bergvallmo: astilbe, rododendron och andra surjordsväxter

Blå bolltistel: solbrud, gullris, rudbeckia och olika slags prydnadsgräs

Blågull: vårkrage, röd nejlikrot

Brudslöja: praktbinka, solbrud, höstflox och kantnepeta

Daglilja: riddarsporre, fackellilja och större prydnadsgräs

>Drakmynta: gråbladiga växter, oktoberaster samt prydnadsgräs

Fackelblomster: lysing, tremastarblomma

Fingerborgsblomma: ruta, prydnadsgräs

Funkia: astilbe, silverax och temynta

Gullris: stormhatt, höstvädd och solbrud

Gulltörel: låga barrväxter, blåsvingel och prydnadsgräs

Hjärtbergenia: låg iris och oktoberaster

Höstanemon: ormbunkar och astilbe

Höstflox: praktröllika, höstöga

Höstvädd: brudslöja, röllika, höstöga, stäpplilja

Höstöga: brittsommar aster, nejlikrot och stäppsalvia

Lammöra: akleja, kantnepeta, stäppsalvia

Ljusöga: temynta, kantnepeta, brittsommaraster och stäppsalvIa

Julros: vårblommande blomsterlökar

Lysing: astilbe, plymspirea, fackelblomster

Löjtnantshjärta: akleja, astilbe och ormbunkar

Mose brinnande buske: nattljus, blåblommig salvia, prydnadsgräs

Nattljus: stäppsalvia

Praktbinka: brudslöja, temynta, sol brud och rudbeckia

Riddarsporre: röllika, jätteprästkrage, studentnejlika, höstöga och solbrud

Rododendron: barrväxter höga, låga och krypande, blomman de lökväxter, gentiana, iberis, ljung, silverax, timjan, vitsippa. Kom ihåg att rododendron är en surjordsväxt!

Rosor: arv, bergormrot, låg gråbo, helgonört, blårnynta, brudslöja fetknopp, fjädernejlika, gråbladiga växter som lavendel och kantnepeta, kaukasiskt fetblad, kryddsalvia, kungsljus, lammöron, mjölkklocka, murklocka, nysört vit, riddarsporre, silverhavre, smaragdfetblad, åbrodd samt violer, alla slag.

Rudbeckia: höstaster, höstflox, riddarsporre, salviasorten

'Ostfriesland' stormhatt och solbrud

Ruta: astilbe, daglilja, fackelblomster och rododendron

Röllika: höstflox, riddarsporre och stäppsalvia

Sibirisk vallmo: nattljus, prydnadsgräs, röd nejlikrot

Silverax: höstanernon, ormbunkar, rododendron

Sommardahlia: låga barrväxter, ljung

Stjärnflocka: rodgersia och stormhatt

Stockros: aster och riddarsporre

Stormhatt: astilbe, silverax och temynta

Studentnejlika: praktröllika, vit prästkrage, blå riddarsporre, stäppsalvia

Stäppsalvia: gråbladiga växter som lammöra och nepeta

Temynta: gråbladiga växter, höstöga, kantnepeta, röllika, silverax, stormhatt, stäppsalvia

Viburnum sargentii 'Onondaga': plymastilbe, skuggröna, vinterwaldsteinia.

Vårkrage: blågull, tidiga tulpaner

Tremastarblomma: lysing

scroll to top