Växter som tål våt och dåligt dränerad jord

Helleborus-niger-julros-.jpg

Växten som blommar i snön, ett heligt blomst, en växt som dödar. DN:s skönskrivare om trädgård, Karin Berglund, berättar i sin bok “Längtans blommor” (1987) om julrosen, som är en av hennes absoluta älsklingsblommor. Annars är det ganska påvert med berättandet kring denna i så många avseenden märkliga växt.

För några år sedan gjordes tappra försök att via blomsterhandeln sprida julrosen i de svenska hemmen. Tyvärr misslyckades man. Visst verkade den anspråkslös där den ställdes ut bland överdådigt prunkande julstjärnor, begonior, amaryllis och alla de andra. Inte var växten så billig att köpa men ändå inte dyr när man vet att det tar 3-4 år mellan frö och färdig planta.

Av olika anledningar kan man som markägare drabbas av vattenmättad, svårgenomsläpplig jord, som inte är lätt att avvattna, hur man än gör. På sådan “vattensjuk” mark är det bara speciella växter som trivs. Några av de vanligaste presenteras här.

Att låta växter reglera vattenmättad mark är en ofta använd metod, som bygger på växtens förmåga att ta upp och avge vatten i mängder som för ett stort träd rör sig om hundratals liter per dygn.

Genom att plantera en växt som trivs på fuktigt läge och som passar för övrigt, kan man på ett enkelt och naturligt sätt bli av med en besvärlig våtfläck kanske mitt i gräsmattan. Vilken kapacitet som vattenpump har inte exempelvis en fullväxt vitpil!

Lövfällande träd och buskar

Amelanchier, häggmispel, zon 4-8 beroende på art och sort
Kerria japonica, kerria, zon 3
Lonicera, try, zon 2-8 beroende på art och sort
Ribes alpinum, måbär, zon 8
Salix, pil, sälg, vide, zon 1-8 beroende på art och sort
Sambucus, fläder, zon 1-6 beroende på art och sort
Viburnum, olvon, zon 2-7 beroende på art och sort

Barrväxter

*Picea omorica, serbisk gran, zon 6
*Taxus cuspidata, japansk idegran, zon 5
*Thuja occidentalis, ‘Sunkist’, guldtuja, zon 4
*Th. occidentalis, ‘Tiny Tim’, liten klottuja, zon 6
*Th. occidentalis, ‘Yellow Ribbon’, smal guldtuja, zon 5

Ormbunkar

Blechnum, bräken
Dryopteris filix-mas, träjon
Matteuccia struthiopteris, strutbräken

Perenner

Astilboides tabularis, parasoll blad
*Bergenia, bergenia
Brunnera macrophylla, kaukasisk förgätmigej
Caltha palustris, kabbeleka
Carex morrowii, japansk starr
Corydalis, nunneört
C. cashmeriana, blå nunneört
Digitalis pupurea, fingerborgsblomma
* Helleborus, julros
Hemerocallis, daglilja
Hosta, funkia
Iris sibirica, strandiris
Ligularia dentata, klippstånds
L. przewalskii, spirstånds
Lysimachia, lysing
L. clethroides, vitlysing
Lythrum salicaria, fackelblomster
Rodgersia, rodgersia
Trollius, trädgårdssmörboll

* …Städsegrön eller vintergrön.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar för trädgårdsväxter »

scroll to top